Toggle Main Menu Toggle Search

Open Access padlockePrints

Foul Release Antifouling Boyaların Pervanelerde Performans, Kavitasyon ve Gürültü Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi (in Turkish)

Lookup NU author(s): Dr Emin Korkut, Professor Mehmet Atlar

Downloads

Full text for this publication is not currently held within this repository. Alternative links are provided below where available.


Publication metadata

Author(s): Korkut E, Atlar M

Publication type: Conference Proceedings (inc. Abstract)

Publication status: Published

Conference Name: Gemi İnşaatı ve Deniz Teknolojisi Teknik Kongresi

Year of Conference: 2008

Notes: More information on the conference can be found here (in Turkish): http://www.denizgazete.com/yazar/100337/30/-denizhaber-yazar-denizcilik-yazarlari


Share