Toggle Main Menu Toggle Search

Open Access padlockePrints

Canvis i continuïtats en un paisatge mediterrani: una nova aproximació interdisciplinària al coneixement del caràcter del paisatge històric a la Catalunya occidental

Lookup NU author(s): Professor Sam Turner

Downloads

The full text of this item is currently under embargo and cannot be made publicly available until after publication.


Publication metadata

Author(s): Turner S, Bolòs J, Kinnaird T

Publication type: Article

Publication status: Published

Journal: Territori i Societat: el paisatge històric

Year: 2018

Volume: 8

Pages: 23-64

Print publication date: 31/12/2018

Acceptance date: 03/12/2018

Date deposited: 20/02/2019

Publisher: Universitat de Lleida


Share