Toggle Main Menu Toggle Search

Open Access padlockePrints

Het concept bodemkwetsbaarheid als uitgangspunt bij het nemen van beslissingen op het gebied van de ruimtelijke ordening en bodemsanering

Lookup NU author(s): Dr Jan DolfingORCiD

Downloads

Full text is not currently available for this publication.


Publication metadata

Author(s): Japenga J, Römkens PFAM, Dolfing J

Publication type: Report

Publication status: Published

Series Title: Rapporten Programma Geïntegreerd Bodemonderzoek

Year: 1997

Report Number: 12

Institution: PGBO

Place Published: Wageningen

Notes: The Netherlands Integrated Soil Research Programme Reports


Share