Toggle Main Menu Toggle Search

Open Access padlockePrints

Browsing publications by Professor Jianfei Zhu.

Newcastle AuthorsTitleYearFull text
Professor Jianfei Zhu
Routledge Handbook of Chinese Architecture: Social Production of Buildings and Spaces in History2023
Professor Jianfei Zhu
Wang Shu and Kengo Kuma: Writing Strategies of Two Architects from East Asia2020
Professor Jianfei Zhu
City Plan as Ideology: Reading the Configuration of Beijing in Ming-Qing China2018
Professor Jianfei Zhu
Guanyu Shejiyuan de Zai Sikao: Revisiting the Chinese Design Institute: An Inquiry into the Relations between Design Creativity and Politico-Institutional Ethics2018
Professor Jianfei Zhu
Xingshi yu Zhengzhi: Jianzhu Yanjiu de Yizhong Fangfa (Ershinian Gongzuo Huigu, 1994-2014): Forms and Politics: An Approach to Thinking in Architecture (Collection of Essays 1994-2014)2018
Professor Jianfei Zhu
Zhouxiang yipe bentu de zhongguo jianzhu piping: He Jingtang, shejiyuan, diyuan guanxi ji geti - jiti hunghe dongli jizhi: Towards a Grounded Approach in Architectural Criticism in/on China: a case study in He Jingtang, the design institute, geopolitical relations and the individual-collective hybridization2018
Professor Jianfei Zhu
Architecture at a Political Turning Point: Diplomatic Buildings in 1970s Beijing2017
Professor Jianfei Zhu
Building for the Everyday, a Reflective Project: Reading Yung Ho Chang2017
Professor Jianfei Zhu
Everyday Architecture in China2017
Professor Jianfei Zhu
Guojihua: mianxiang shijie zhishi tixi de jianzhu jiaoyue zhi tantao (Internationalisation: teaching towards a global frame of knowledge in architecture)2017
Professor Jianfei Zhu
Jianzhu Qianyan Lilun yu Shichao (Cutting-edge ideas and thoughts in architecture)2017
Professor Jianfei Zhu
Reconstructing the 'Everyday' for a Political Aesthetic in Design2017
Professor Jianfei Zhu
The Cartographic and the Geopolitical: advocating a new agenda in architectural thinking and research2017
Professor Jianfei Zhu
Why the everyday in China, today?2017
Professor Jianfei Zhu
Guanyu Changde Laoximen Zonghe Pianqu Gaizao de Sikao: Reflections on Urban Renewal of Laoximen in the Changde City of Hunan Province2016
Professor Jianfei Zhu
Richang Shenghuo: yizhong kongjian shijian de kaiqi weidu (The everyday: a perspective in design and criticism)2016
Professor Jianfei Zhu
Richang Shenghuo: zuowei yizhong sheji shijiao de guanzhu - richang sheghuo guoji huiyi pingshu (Notes on the symposium 'The Everyday - Spatial Design and Spatial Practice with/against Modernity')2016
Professor Jianfei Zhu
The Architectural Influence of the United States in Mao's China (1949-1976)2016
Professor Jianfei Zhu
Jianfei Zhu: 3rd May 2014, Virtual Space [Interview]2015
Professor Jianfei Zhu
Jianzhu Lishi you Lilun de "Qianyan Wenti": Zhongguo, Dongya, Wenhua Duoyuan he Shehui Zhengzhi Lilun: Cutting-Edge Problems in Architectural History and Theory: China, East Asia, Cultural Diversity and Socio-Political Theory2015
Professor Jianfei Zhu
Shehuide Jingbude Xiandaizhuyi: yiban lilun yu zhongguo anli: Modernism for Social Progress: Theories and the Case of China2015
Professor Jianfei Zhu
Urban China, by Xuefei Ren [Book review]2014
Professor Jianfei Zhu
Empire of Signs of Empire: Scale and Statehood in Chinese Culture2014
Professor Jianfei Zhu
Political and Epistemological Scales in Chinese Urbanism2014